Miejsce:

Margonin, Hotel Sypniewo

 

Terminy:

19 – 26.06.2021

 

Prowadzący: Michał Knittel i Łukasz Jakubowski

Dla kogo?/For whom?

Obóz z aktywnym wypoczynkiem dla dzieci.

A camp with active recreation for children.

Hotel

KAMERALNY OŚRODEK TYLKO DLA NASZEJ GRUPY

Hotel Sypniewo*** w Margoninie – to ośrodek pełen wspaniałości. Bardzo duży zielony teren świetnie zagospodarowany, z bezpośrednim i piaszczystym dostępem do jeziora, pomostami, kortami tenisowymi, stadniną koni i hipodromem, krętymi alejkami, subtelnymi wzniesieniami i nieodkrytymi miejscami, nawet dla stałego gościa. To miejsce, gdzie aktywny wypoczynek staje się samoistną i nieodłączną częścią spędzenia czasu. To miejsce, gdzie człowiek łączy się z naturą i odkrywa samego siebie. To właśnie to miejsce,  gdzie życzliwość łączy się z profesjonalizmem. I wreszcie to to miejsce, w którym czas płynie bez pośpiechu i do którego każdy wraca.

Pokoje 2 lub 3 – osobowe. Wychodząc naprzeciw prośbom, zakwaterowanie jest możliwe ze wskazanym znajomym.


AN INTIMATE CENTRE JUST FOR OUR GROUP

Hotel Sypniewo*** in Margonin is a centre full of magnificence. A very large green area perfectly developed, with direct and sandy access to the lake, piers, tennis courts, stud farm and hippodrome, winding alleys, subtle hills and undiscovered places, even for a regular guest. It is a place where active recreation becomes a self-contained and inseparable part of spending time. It is a place where one connects with nature and discovers oneself. It is the place where friendliness is combined with professionalism. And finally, it is a place where time passes without haste and to which everyone returns.

Rooms for 2 or 3 people. To meet requests, accommodation is possible with a designated friend.

Infrastruktura/Infrastructure

Na terenie ośrodka znajdują się: 3 korty tenisowe + 1 kort tenisowy dla dzieci, wymiarowe wielofunkcyjne boisko do koszykówki i badmintona, boisko do piłki nożnej, boisko do gry w siatkówkę plażową, siłownia zewnętrzna, stadnina i kilka ujeżdżalni konnych otwartych + hipodrom, plaża z bezpośrednim dojściem do jeziora, trzy pomosty, łódka kabinowa, łódki Omega + Optymistki, dwie łódki wiosłowe, kajaki, deski + pędniki windsurfingowe, 2 stoły ping-pong, sale do animacji, restauracja, palenisko na organizację ognisk, chata grillowa.


On the resort grounds there are: 3 tennis courts + 1 tennis court for children, a dimensional multifunctional basketball and badminton court, a football pitch, a beach volleyball court, an outdoor gym, a stud farm and several open horse riding stables + a hippodrome, beach with direct access to the lake, three piers, cabin boat, boats Omega + Optimist, two rowing boats, canoes, boards + windsurfing paddles, 2 ping-pong tables, rooms for animation, restaurant, fireplace for organising bonfires, grill hut.

Wyżywienie/Catering

3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) + zdrowa przekąska MUSY – “DRUGIE ŚNIADANIE” dwa razy dziennie pomiędzy posiłkami.

Całodzienny dostęp do wody pitnej.

Diety – wegetariańska, bezglutenowa, bezmleczna, prosimy zgłaszać przed wyjazdem. Dieta dodatkowo płatna.


3 meals a day (breakfast, lunch, dinner) + healthy snack MUSY – “DRUGIE ŚNIADANIE” twice a day between meals.

All day access to drinking water.

Diets – vegetarian, gluten-free, dairy-free, please notify before departure. Additional fee for a diet.

Transport

Autokar RAFTRANS – na trasie Warszawa-Margonin, Margonin-Warszawa.


RAFTRANS coach – on the route Warsaw-Margonin, Margonin-Warsaw.

Ubezpieczenie/Insurance

Obowiązkowe: NNW AXA

Dodatkowe ubezpieczenie: od kosztów rezygnacji z imprezy, co stanowi 3% wartości imprezy = 75 pln.


Compulsory: accident insurance (NNW AXA)

Additional insurance: against cancellation of the event, which is 3% of the event value = 75 pln.

Cena/Price

Cena zawiera/Price includes

Pobyt z całodziennym wyżywieniem, transport autokarem, kadrę z uprawnieniami i doświadczeniem w pracy z dziećmi, opiekę wychowawczą, realizację programu sportowego i animacyjnego, turniej obozowy z nagrodami, pamiątkę z obozu, ubezpieczenie NNW AXA, podatek VAT.


Accommodation with full board, transport by bus, qualified staff with experience in working with children, educational care, implementation of a sports and animation programme, a camp tournament with prizes, a souvenir from the camp, NNW AXA insurance, VAT tax.

Program Animacyjny/Animation Programme

– wieczory przy ognisku z muzyką i quizami kabaretowymi
– wieczory z dodatkowymi sportami: tag rugby, ultimate frisbee, speedminton, badminton
– imprezy taneczne na plaży
– wycieczka do farmy Alpak i innych zwierząt “Alpakoland”
– kino plenerowe

– wycieczki kajakowe, rowerowe
– slackline, skimboard
– olimpiada AB active
– mecze kadra – uczestnicy


– evenings by the fire with music and cabaret quizzes
– evenings with additional sports: tag rugby, ultimate frisbee, speedminton, badminton
– dance parties on the beach
– excursion to an Alpaca farm and other animals “Alpakoland
– open-air cinema
– canoeing and cycling trips
– Slackline, skimboard
– AB active Olympics
– Staff – participants matches

Program Sportowy/Sports Programme

5 BLOKÓW ZAJĘĆ DZIENNIE z podziałem na grupy wiekowe:

TENIS – (małe grupy 4-6 osób) – nauka i doskonalenie

WINDSURFING – nauka i doskonalenie

ŻAGLE – łódki typu OPTYMIST” – nauka i doskonalenie do samodzielnego żeglowania + pływanie na jachcie typu “OMEGA”

SURWIWAL – gry terenowe, budowanie bazy, zakładanie obozu, maskowanie i nauka przetrwania w trudnych warunkach, podchody, strzelanie z wiatrówki, broni pneumatycznej, łuku

TANIEC i zabawa przy muzyce – nauka tańca i choreografii do różnych stylów muzyki, dyskoteki

 

FAKULTATYWNIE:

JAZDA KONNA – codziennie 0,5 h w pakiecie 8 zajęć, ilość miejsc w turnusie ograniczona.


5 CLASSES A DAY divided into age groups:

TENIS – (small groups of 4-6 people) – learning and improvement

WINDSURFING – learning and improvement

SAILING – “OPTYMIST” type boats – learning and perfecting for independent sailing + sailing on an “OMEGA” type yacht

SURVIVAL – field games, building a base, setting up a camp, camouflage and learning to survive in difficult conditions, scavenger hunt, shooting with an air rifle, air gun, bow

DANCE and fun with music – learning to dance and choreograph to various styles of music, discos

 

OPTIONAL:

HORSE RIDING – daily 0,5 h in a package of 8 lessons, number of places in the turnout limited.

Linki

Hotel Sypniewo więcej >>

Wakeboard Margonin więcej >>

Alpakoland – więcej>>

Adres

Hotel SYPNIEWO*** Sypniewo, Margonin 64-830

Propozycja dojazdu – więcej>>

Rezerwacja i kontakt/ Reservation and contact

Kasia GRADOWSKA – 608 400 980

Adres biura AB active: Ursynów,  ul. Nowoursynowska 130A, 02-797 Warszawa

Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki 699 pln.


Kasia GRADOWSKA – 608 400 980

AB active office: Ursynów,  ul. Nowoursynowska 130A, 02-797 Warszawa

Confirmation of the reservation is by signing the contract and making an advance payment of 699 pln.

Dokumenty/Documents

karta kwalifikacyjna – więcej>>
regulamin obozu – więcej>>
OWU NNW UNIQA – więcej>>
OWU AB active – więcej>>
RODO AB active – więcej>>