AB active potwierdza gotowość realizacji obozów dziecięcych i młodzieżowych Margonin 2020.

Szanowni Rodzice,

 

AB active potwierdza zastosowanie procedur zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dotyczących letnich obozów dla dzieci i młodzieży.

 

Uczestnikami obozu będą dzieci zdrowe. Na zbiórkę odprowadza Dziecko jeden Rodzic. Pisemne oświadczenia i kartę kwalifikacyjną Dziecka będzie przekazywać Rodzic na zbiórce. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę przed wejściem do autokaru. Nikt poza kadrą oraz uczestnikami nie ma prawa wejść do autokaru.

 

Pragniemy Państwa dodatkowo uspokoić, że hotel Sypniewo wraz z terenem infrastruktury sportowej jest miejscem przekazanym do dyspozycji tylko naszej grupy. Podkreślamy fakt, że podczas trwania obozów na terenie nie ma innych grup, czy osób postronnych poza AB active i obsługą hotelu.

 

Obóz rozpocznie się zapoznaniem Uczestników z regulaminem oraz lekcją higieny uświadamiającą wymogi dotyczące zasad działania w grupie. Instrukcje mycia i dezynfekcji rąk będą dostępne w całym hotelu.

 

AB active wraz z Hotelem Sypniewo są przygotowani zarówno w zakresie serwowania posiłków, zapewnienia dodatkowych środków ochrony osobistej, dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych obiektu, przestrzegania limitów liczebności grup sportowych, jak i w zakresie pozostałych procedur.

 

Zrobimy wszystko, by Państwa i naszym Dzieciom zapewnić maksimum bezpieczeństwa i zdrowia, jednocześnie dając im aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, a nade wszystko radość i wiele pozytywnych emocji, dzieląc ten czas obozowy z rówieśnikami.

 

Przedobozowe informacje zostaną wysłane na Państwa adresy mailowe.

 

Szczegóły dotyczące opublikowanych wymogów znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Translate »