Polityka prywatności / cookies

Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły nowe zasady dotyczące informowania  użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, opracowaliśmy niniejszą Politykę plików cookie.

Uważamy, że ochrona prywatności użytkownika oraz przejrzystość korzystania z jego danych są bardzo ważne. Dzięki tej informacji, użytkownik posiada stosowną wiedzę, co podnosi satysfakcję z korzystania z naszych stron internetowych.

 

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.

Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy. Przykładem jest plik cookie, który autoryzuje logowanie się użytkownika - bez niego wyświetlenie profilu użytkownika na stronie internetowej nie byłoby możliwe albo na stronie internetowej za każdym razem wyświetlałaby się wiadomość "Przepraszamy, ale musisz się zalogować", ponieważ dane użytkownika nie byłby zapamiętywane dla tej strony.

Serwisy internetowe AB active  chcą wykorzystywać określone pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi jak najprzyjemniejszy pobyt, a jednocześnie ograniczać ich ilość i rodzaj do tych, które według nas są konieczne i użyteczne. W tym celu, wyszczególniliśmy pliki cookie wykorzystywane w naszym serwisie internetowym oraz określiliśmy cele wykorzystywania poszczególnych rodzajów plików, tak aby użytkownik mógł wyrazić zgodę na ich wykorzystywanie, zdecydować o usunięciu istniejących plików cookie lub o wyłączeniu obsługi plików cookie podczas przeglądania naszych stron internetowych.

 

Jakie rodzaje plików cookie mogą być stosowane w serwisach internetowych firmy AB active.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność. Są to pliki cookie, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Są to pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.
 • Pliki cookie do targetowania reklam. Są to pliki cookie wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

 

W ramach czterech powyższych kategorii plików cookie, dzielą się one również na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookie).

 

Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe usuwane.

Trwałe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.

Kolejne rozróżnienie, to własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są umieszczane przez serwisy internetowe  firmy AB active, który odwiedza użytkownik, natomiast pliki stron trzecich są umieszczane przez inne podmioty. Firma AB active dopuszcza  jedynie te pliki cookie stron trzecich, które są zatwierdzone przez AB active.

 

Klasyfikacja plików cookie dla serwisów internetowych firmy AB active

 

NIEZBĘDNE pliki cookie

AB active wykorzystuje ściśle niezbędne pliki cookie w następujących celach:

 • Zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej.
 • Zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie
 • Zapewnienie, że użytkownik łączy się z odpowiednią usługą na naszych stronach internetowych, kiedy dokonujemy zmian w sposobie ich funkcjonowania.

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę AB active jako "ściśle niezbędne" NIE są wykorzystywane w następujących celach:

 • Zbieranie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celu przedstawiania użytkownikowi reklam produktów lub usług.
 • Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika poza czasem danego pobytu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

AB active wykorzystuje pliki cookie poprawiające wydajność w następujących celach:

 • Przedstawienie statystyk na temat użytkowania naszych stron internetowych.
 • Umożliwienie firmie AB active ulepszenia działania stron internetowych poprzez pomiary wszelkich występujących błędów.
 • Testowanie różnych projektów naszych stron internetowych.

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę AB active jako "poprawiające wydajność" NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika po zakończeniu danego pobytu użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

 

FUNKCJONALNE pliki cookie

AB active wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie w następujących celach:

 Zapamiętywanie ustawień stosowanych przez użytkownika, jak np. układ, wielkość czcionki, preferencje i kolory.

 • Zapamiętywanie, że użytkownik został już zapytany o możliwość wypełnienia ankiety.
 • Wskazywanie użytkownikowi, że jest zalogowany na stronę internetową (jeśli stosowne).
 • Udostępnianie informacji naszym partnerom, którzy świadczą usługi na stronach internetowych. Udostępnianie informacje są stosowane wyłącznie w celu zapewnienia usługi, produktu lub funkcji -poza tym w żadnym innym celu.

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę AB active jako "funkcjonalne" NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 • Zbieranie informacji o reklamach dostosowanych do użytkownika, które są mu przedstawiane w naszym serwisie internetowym lub na innych stronach internetowych.

Niektóre z tych plików cookie są zarządzane dla firmy AB active przez strony trzecie, ale firma AB active nie zezwala niniejszym podmiotom na wykorzystywanie tych plików w żadnych innych celach poza tymi, które wymieniono powyżej.

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług. Możliwe jest również, że w przypadku dezaktywacji tych plików usunięta zostanie informacja, iż użytkownik nie życzył sobie danej usługi, w związku z czym użytkownik powinien ponowić swój wybór w tym zakresie.

 

PLIKI COOKIES DO TARGETOWANIA REKLAM.

Zdarza się, że stosujemy cookie do targetowania reklam, ale nie stosujemy żadnego rodzaju plików cookie z reklamami.

AB active wykorzystuje pliki cookie do targetowania reklam w następującym celu:

 • Linki do takich serwisów społecznościowych Facebook. Informacje te są później wykorzystane w celu targetowania reklam dopasowanych do użytkownika.
 • Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług.
 • Wszystkie te pliki cookie są zarządzane przez inne firmy, więc użytkownik może również korzystać z narzędzi oferowanych przez nie w celu dezaktywacji tych plików.

 

 Zgoda użytkownika

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

 

Usuwanie plików cookie

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

Mając na uwadze mnogość typów przeglądarek, nie przedstawiono instrukcji dla każdej z nich. Jednakże można je znaleźć tutaj: All About Cookies <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies>

W przypadku korzystania z Windows Explorer należy wykonać następujące kroki:

 • Kliknij "Eksplorator Windows"
 • Wybierz przycisk "Wyszukaj" na pasku narzędzi
 • Wpisz "cookie" w polu wyszukiwania dla "Pliki i foldery"
 • Wybierz "Mój komputer" w rozwijanym menu pola "Szukaj w"
 • Kliknij "Wyszukaj"
 • Wybierz i otwórz wyszukane foldery
 • Kliknij, aby zaznaczyć wybrany plik cookie
 • Kliknij "Usuń", aby wykasować plik cookie.

Jeśli nie posiadasz eksploratora Windows, kliknij "Pomoc" w menu "Start" i wyszukaj "cookies", aby znaleźć informacje dotyczące sposobu zlokalizowania folderu. Jeśli użytkownik wykona powyższe czynności, może nie posiadać możliwości korzystania z niektórych usług na naszych stronach internetowych lub też na innych stronach internetowych.

 

Kontakt z firmą AB active.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania przez nas plików cookie, należy skorzystać z formularza kontaktowego: www.abactive.pl/kontakt/

 

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na następujących stronach:

Przydatne informacje o plikach cookie można znaleźć tutaj: http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau (Biuro Reklamy Internetowej)
Przewodnik po reklamie behawioralnej oraz prywatności on-line stworzony przez branże reklamy internetowej:     http://www.youronlinechoices.eu

Międzynarodowa Izba Handlu, Wielka Brytania
Informacje dot. przewodnika po angielskich plikach cookie MIH (W. Brytania) można znaleźć tutaj:
https://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

Translate »